geluid Smit-Trafo

2012

In de weekeindes van 21 januari, 28 januari, 4, 11, 18 en 25 februari 2012, dus zes weekeindes achter elkaar vraagt Smit-Trafo alle omwonenden om op te letten op geluidsoverlast.

Tijdens vier van deze zes weekeindes wordt een grote verwarmingsinstallatie in een van de grote magazijnen van Smit-Trafo midden op het fabrieksterrein uitgeschakeld. Deze installatie bevindt zich vlak onder het dak van dit magazijn. Wanneer je er naast staat hoor je een flink bromgeluid en wanneer je eronder staat, gewoon op de begane grond, voel je de bodem licht trillen.

De installatie staat in de regel dag en nacht, 24 uur, zeven dagen per week aan. Door hem een aantal keren uit te schakelen , kan waarschijnlijk worden vastgesteld of deze installatie  de oorzaak is van de permanente bromtoon, die een aantal omwonenden al gedurende enkele jaren hoort. Daarom wordt aan omwonenden gevraagd om tijdens deze weekeindes op te letten: hoort u wel of niet  bromtoon?   Niet eentje die af en toe te horen is, maar de hele tijd, overdag en ’s nachts.

En gevraagd wordt om dit na 26 februari te laten weten.

Op 16 november 2011 is er in De Kleine Zaal van ’t Hert een informatie-avond geweest voor omwonenden van Smit-Trafo in verband met de geluidsoverlast. Deze avond is uitsluitend besteed aan de bromtoon die veroorzaakt wordt door twee oude generatoren die de fabriek nodig heeft voor het testen van nieuwe transformatoren. Bekend is dat dit voor een deel van de omwonenden tot echte geluidsoverlast leidt. Om aan deze overlast een einde te maken is een nieuwe generator aangeschaft. Die zal naar verwachting, omgeven door allerlei geluidswerende maatregelen, in maart/april in gebruik genomen worden. Aan deze geluidsoverlast komt dan hopelijk een einde.

Maar er is sprake van meer geluidsoverlast. Er zijn omwonenden die al in de enquete die Wijkraad Willemskwartier met het bewonerscomité in 2009 heeft gehouden, aangeven dat zij last hebben van een tweede bromtoon, eentje die de hele tijd te horen is.

Dat deze tweede bromtoon er is, wordt erkend in het rapport dat in 2011 in opdracht van de GGD door de provincie is gemaakt. Maar er kon niet worden vastgesteld waar deze tweede bromtoon vandaan komt.

Ook in  het onderzoeksrapport dat in 2010 in opdracht van Smit-Trafo zelf is gemaakt, wordt het bestaan van de tweede bromtoon erkend. Bij dit onderzoek zijn alle machines in de fabriek achter elkaar en om de beurt uitgezet. Dat had geen effect op de permanente bromtoon: die bleef te horen. Daaruit werd toen, in 2010, geconcludeerd dat deze tweede bromtoon dus NIET van Smit-Trafo afkomstig kon zijn.

Het bewonerscomité heeft hier altijd een vraagteken bij gezet. Inderdaad waren alle machines om de beurt uitgezet, maar dat waren alleen machines die met de productie te maken hebben. Maar Smit-Trafo heeft nog meer apparaten in gebruik, zoals de genoemde verwarmingsinstallatie net onder het dak van het grote magazijn.  Kan dat apparaat niet de oorzaak zijn?

Om op deze vraag antwoord te krijgen wordt de hulp van omwonenden gevraagd. Deze installatie zal tijdens vier van de bovengenoemde zes weekeindes worden uitgeschakeld.  Na deze zes weekeindes hopen we van omwonenden te weten te komen of ze verschil hebben gehoord. In welke twee van de zes weekeindes heeft u de verwarmingsinstallatie wel gehoord, in welke vier van de zes heeft u dit apparaat niet gehoord?

Laat ons dit weten!

Dat kan door te mailen naar: com.bezorgdebewoners@live.nl   of    willemskwartiernijmegen@gmail.com

Dat kan door te twitteren naar @Willemskwartier

Het kan door te bellen naar 06-14028364

2011

Bewoners en SMIT spraken december 2011 over een tweede bromtoon, de permanente waarvan omwonenden ook hebben aangegeven last te hebben. De bewoners dachten dat deze permanente toon afkomstig zou kunnen zijn van de ondergrondse pompen die de bodem onder de fabriek aan het schoonmaken zijn. Of van een hele grote verwarmingsketel in de nok van het grote magazijn.

Daarop heeft Smit-Trafo besloten om zowel deze pompen als de bedoelde verwarmingsketel gedurende de kerstdagen uit te schakelen. De ketel gaat weer aan op 27 december. De pompen pas weer op 9 januari 2012. Daarom deze oproep aan de omwonenden: als jullie tijdens de kerstdagen en daarna de permanente toon NIET horen, laat dit dan de wijkraad weten. Dan kunnen we te weten komen of de permanente toon daar wel of niet vandaan komt.

Hier meer over SMIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *