Kruispunt Muntweg

Zondagnacht 27 april starten de werkzaamheden op het kruispunt Groenestraat / Muntweg. Deze gaan de hele meivakantie duren. Na de vernieuwing is het veiliger voor fietsers en stroomt het verkeer beter door. Tot vrijdagochtend 2 mei wordt het verkeer omgeleid.

Verkeerslichten worden vervangen en gekoppeld aan die van het kruispunt Groenestraat-Dobbelmannweg, ondergrondse kabels, verkeersgeleiders en vrijliggende fietspaden worden aangelegd voor fietsers (zie het kaartje).
De nieuwe situatie is ontstaan in overleg met wijkraad Hazenkamp. Verkeersveiligheid (fietsers!) en de verkeersafwikkeling verbetert.

Muntweg werkzaamhedenGedurende deze week zijn de afzettingen en omleidingen als volgt:

  • Auto’s worden omgeleid met borden via de Neerbosscheweg of de St. Annastraat
  • Bussen worden omgeleid over de Graafseweg
  • Fietsers worden omgeleid via de omliggende straten
  • Voetgangers kunnen wel passeren, maar met enige hinder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *