verkeerssituatie Landbouwbuurt

Woensdag 20 september wordt, tijdens de bewonerscommissievergadering, de verkeerssituatie (veiligheid) van de Landbouwbuurt besproken.
Wilt u meedenken of gevaarlijke situatie melden! U bent welkom woensdag 20 September in de Klokketoren vanaf 19.30 uur.
Groetjes, Bewonerscommissie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *