werkzaamheden Karnstraat

Afgelopen maandag is de firma Weijers begonnen met werkzaamheden in de Karnstraat. Zij zijn de wortelopdruk van de trottoirs aan het verwijderen. Als het goed is hebben de bewoners hiervan bericht ontvangen van de firma Weijers.

IMG_8787a

Zo niet dan graag even een berichtje of schiet een van de commissieleden aan. Dat gebeurt in opdracht van de gemeente Nijmegen n.a.v. diverse klachten van wijkbewoners en wijkagent. Mochten er nog meerdere straten worden behandeld, dan leest u dat op de website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *